FeroBlog.pl - Polityka Prywatności i zasady plików Cookies | FeroBlog
Pages Menu
Categories Menu

Zasady Polityki Prywatności i wykorzystania Plików Cookies

1. Informacje ogólne:

 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o uťytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. ‾ciasteczka※).
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Krakowskie e-Centrum Informatyczne JUMP s.j, funkcjonującego pod adresem www.kei.pl

2. Informacje w formularzach:

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez uťytkownika.
 2. Serwis moťe zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Serwis moťe zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail uťytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail uťytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niť za zgodą uťytkownika.
 5. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 7. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK) , lub teť podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

3. Informacje o plikach cookies:

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. ‾ciasteczka※) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Uťytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Uťytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Uťytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umoťliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Uťytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Uťytkownik nie musi na kaťdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu uťytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: ‾sesyjne※ (session cookies) oraz ‾stałe※ (persistent cookies). Cookies ‾sesyjne※ są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Uťytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). ‾Stałe※ pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Uťytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Uťytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Uťytkownika. Uťytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umoťliwia usunięcie plików cookies. Moťliwe jest takťe automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Uťytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być równieť przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki uťytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieťce nawigacji uťytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach uťytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google uťytkownik moťe przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi Serwera:

 1. Informacje o niektórych zachowaniach uťytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez uťytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce uťytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyťsze nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyťsze nie są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. Logi rejestratorów panelu:

 1. Logi rejestratorów usług oraz panelu zapisują informacje powiązane z identyfikatorem uťytkownika.
 2. Zapisaniu mogą podlegać informacje takie same, jak w wypadku logów serwera, a takťe dodatkowe informacje, charakterystyczne dla danego procesu rejestracji lub obsługi panelu, jak na przykład informacje o wywoływanych funkcjach czy teť wybieranych parametrach.
 3. Zapisaniu wraz z powyťszymi podlegać mogą wszelkie dane wprowadzone przez uťytkowników w toku korzystania z rejestratora usługi lub panelu.
 4. Logi są wykorzystywane w celach statystycznych oraz diagnostycznych, a takťe w procesach obsługi Klientów, korzystających z Serwisu.

6. Udostępnianie danych:

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umoťliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator moťe mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upowaťnionym organom na podstawie zgodnych z prawem ťądań w zakresie wynikającym z ťądania.

7. Zarządzanie plikami cookies:

 1. Jeśli uťytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, moťe zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, ťe wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji uťytkownika moťe utrudnić, a w skrajnych przypadkach moťe uniemoťliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniťej przeglądarkę internetową, której uťywasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  •    Internet Explorer
  •    Chrome
  •    Safari
  •    Firefox
  •    OperaUrządzenia mobilne:
  •    Android
  •    Safari (iOS)
  •    Windows Phone
  •    Blackberry